Wizja przedsiębiorstwa

CHK Biotech angażuje się we wprowadzanie nowych technologii diagnostyki molekularnej z korzyścią dla zdrowia wszystkich ludzi i bezpieczeństwa żywności, a także z korzyścią dla ogółu społeczeństwa.

1602137738257